Wednesday, 25 May 2011

Abacus Cooperativa

ABACUS és la cooperativa més gran de Catalunya, amb més de 700.000 associats. Des del 1968 s’ha anat consolidant com una realitat sòlida en l’àmbit empresarial català i s'ha convertit en un altaveu de valors per al desenvolupament cultural i social del país. Avui, la cooperativa segueix apostant amb la mateixa convicció de sempre pel compromís amb la societat i els valors cooperatius. Participació, innovació, lideratge, productes per la educació i la cultura, presència en els territoris i el consum responsable són l'horitzó d'Abacus.

ABACUS is the biggest cooperative in Catalonia with more than 700,000 members. Since 1968 it has established itself as a cornerstone of the Catalan business world and has become a leading exponent of ethical practice, acting as an example to others in matters of social awareness and cooperative values. Its sales of educational materials, books and art products reflect these beliefs and always advocate responsible consumerism.

No comments:

Post a Comment